Статии

Какво е сензорна игра и какви са ползите от нея?

Какво е сензорна игра и какви са ползите от нея

Игрите, освен източник на забавление, са един от най-добрите методи за учене на малките деца и подрастващите, за изследване и опознаване на заобикалящия ги свят и за цялостно им развитие.

Има неща, обаче, които е трудно да бъдат научени, опознати и осмислени посредством традиционните методи за обучение или чрез вербални обяснения. Някога опитвали ли сте се да опишете аромата на тревата или усещането от пясъка между пръстите Ви? Звучи трудно постижимо, нали?! Така е, защото абстрактни концепции, каквито са усещанията, трябва да бъдат преживени лично, „почувствани“ чрез допир, вкусване, чуване и помирисване, за да бъдат истински възприети и разбрани. И именно това е водещата цел на детската сензорна игра.

 Какво е сензорна игра?

Сензорна е всяка форма на игра, която стимулира сетивата и окуражава сензорното изследване на околния свят посредством вкус, слух, зрение, допир, обоняние и движение.

Постарайте се да осигурявате на детето си преживявания, които то не би могло да изпита по време на друг вид игрови занимания или в училищна среда, и които ще му дадат свободата по безопасен начин да опознава света, водено от уникалността на собствените си натюрел, въображение и креативност.

Защо сензорната игра е важна?

Сензорната игра е своеобразният детски начин да „общуват“ със света, използвайки цялото си тяло и всичките си сетива и по този начин да развиват ключови умения. Като възрастни обикновено се осланяме на едно или две сетива едновременно, но при бебетата нещата са различни. Колкото повече от техните сетива са стимулирани по едно и също време, толкова по-лесно те ще възприемат и обработват получаваната сетивна информация и респективно – по-бързо ще опознават и ще започнат на разбират света около себе си. Ето защо е от изключително значение родители и учители винаги да се стремят да окуражават дейности, които стимулират максимален брой сетива у подрастващите.

Още от най-ранна детска възраст сензорната игра активно насърчава развитието и свободното проявление на естествено любопитство към света. Заинтригувано от непознатото, Вашето дете ще опознава различни материали, миризми и вкусове, ще свиква с функционалността на тялото си, ще трупа най-разнообразни познания в най-различни сфери и с времето ще става все по-уверено в практическото прилагане на наученото.

Естественото изследване на света и себеопознаването ще стимулират изграждане на любов към ученето и умение за критично мислене. С други думи, като предоставяте на детето си възможности за сензорна игра, на практика Вие допринасяте за ранното формиране у него на стабилна основа, върху която то ще надгражда всичките си преживявания и опит, усвоени в процеса на учене.

Какво е сензорна игра и какви са ползите от нея?

Ползи от сензорната игра

За малкото дете възможността да преживява от първа ръка протичащите в света около него процеси, да докосва, чува, помирисва и т.н. е наистина безценна. Ангажирането на детето в сензорна игра допринася за:

  • Развиване на мозъка. Сензорната игра изгражда нови връзки между невроните в развиващия се детски мозък. Това благоприятства формирането на способности за успешното изпълняване на сложни (учебни или не) задачи в по-късни етапи от живота на подрастващите.
  • Социализиране. Сензорната игра развива езиково-говорните умения на децата, стимулира когнитивното им израстване, способността им да изграждат хармонични и стойностни взаимоотношения с околните и да решават безконфликтно проблемни ситуации.
  • Подобряване на паметта. Сензорната игра развива и стимулира функционирането на паметта.
  • Осигуряване на важен сензорен опит. Сензорната игра помага на децата да преживяват лично и да опознават жизненоважни усещания като топло–студено, сухо–мокро, лепкаво и т. н.
  • Развиване на фината моторика.
  • Усъвършенстване на физическите способности.
  • Стимулиране на въображението и творческото мислене.
  • В дългосрочен план сензорната игра повишава способностите на децата за наблюдаване и абстрактно мислене.
  • Повишаване на самоконтрола. Сензорната игра оказва силно успокояващ ефект при деца, проявяващи раздразнителност и неспокойствие.

Ползи от сензорни игри за дицата

Всичко може да бъде сензорна игра, ако деликатно насочвате вниманието на детето си към личните му преживявания и усещания в дадения момент. Интересувайте се какво вижда, какво чува, какво изпитва. Разговаряйте, слушайте внимателно отговорите му и се забавлявайте! Сензорната игра не само ще Ви сближи още повече с детето Ви, но и ще Ви помогне по-добре да разбирате неговия свят!

Как сами да организирате сензорна игра у дома? Ето няколко идеи, а можете да разгледате и нашите предложения с игри за стимулиране на сетивата!