Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията във връзка с процедурата по сключване, изменение и прекратяване на договори по реда и при условията на  Глава IV, раздел I „Договор извън търговски обект и договор от разстояние” от ЗЗП посредством Онлайн магазин СПЕЦИАЛНИТЕ ДЕЦА, намиращ се на електронен адрес https://specialnite-deca.bg/, и електронна поща [email protected], както и условията за ползване на Онлайн магазин СПЕЦИАЛНИТЕ ДЕЦА /Онлайн магазина/ за територията на Република България, между:

Търговско дружество „БЛАНИКО” ООД, ЕИК 202168867, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „19-ти февруари“ №3, наричанo по-долу ТЪРГОВЕЦ и Лицето по смисъла на чл. 1.1. от тези Общи условия, което ползва Онлайн магазин СПЕЦИАЛНИТЕ ДЕЦА и/или иска да сключи договор от разстояние, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ.

С цел избягване на всякакво съмнение Онлайн магазин СПЕЦИАЛНИТЕ ДЕЦА, намиращ се на електронен адрес https://specialnite-deca.bg/, се администрира от „БЛАНИКО” ООД.

Онлайн магазин СПЕЦИАЛНИТЕ ДЕЦА служи като виртуална платформа за предлагане и продажба на играчки, книги, арт и хоби материали, спортни стоки и оборудване, оборудване за терапия и рехабилитация на лица със специални нужди, медицински изделия, оборудване и обзавеждане за детски ясли и градини, училища и центрове за работа с деца.

С използването на услугите на Онлайн магазина, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява с настоящите общи условия на ТЪРГОВЕЦА, като ги приема безусловно и поема задължението да ги спазва. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото едностранно да  обновява, допълва или променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП за изменения в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ според чл. 147б от ЗЗП.

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 За да пазарува и ползва всички услуги на Онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да е физическо лице (на или над 18 г.), което може и да не е потребител по смисъла на  § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП, или юридическо лице или друго правно образувание, да се е регистрирал доброволно и безплатно чрез регистрационната форма. Регистрацията изисква ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предостави коректно своите данни, които включват: име и фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес и парола, при необходимост данни на юридическо лице за издаване на фактура.

1.2 ТЪРГОВЕЦЪТ изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ, когато закупува стоки и услуги от Онлайн магазин СПЕЦИАЛНИТЕ ДЕЦА за друг Получател, ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предостави съответните данни на Получателя. ТЪРГОВЕЦЪТ изисква предоставянето на коректни данни с цел качествено изпълнение на предлаганите услуги. Желателно е ПОЛЗВАТЕЛЯТ да попълва на кирилица имената и адрес за доставка.

1.3. При успешна регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще получи на посочен от него e-mail адрес потвърждение за потребителското име и парола, с което ще може да влиза и ползва създадения профил в Онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА.

1.4. При некоректно и/или неточно посочени данни ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да анулира създадения профил.

1.5. В Онлайн магазин СПЕЦИАЛНИТЕ ДЕЦА за всеки продукт са посочени: наименование на артикул, основни характеристики; крайна цена на продукта с включени всички данъци и такси в лева.

1.6.  ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя по своя преценка допълнителна потребителска информация, за по-пълна информираност на ПОЛЗВАТЕЛЯ при избора на покупка.

1.7. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да променя цените, без да уведомява предварително потребителите. ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща цената, валидна в момента на поръчката.

1.8. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да прекрати, промени, разшири или да се преустанови за постоянно, по всяко време провежданата АКЦИЯ, като обяви това публично на сайта https://specialnite-deca.bg/.

1.9.  ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ техническа информация за продуктите съгласно техническите характеристики дадени от Производителя.

 1. ПОРЪЧКА НА СТОКИ И УСЛУГИ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

2.1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да закупи стоки и услуги онлайн от https://specialnite-deca.bg/, след като влезе в профила си през използвана връзка „Вход“ с e-mail адрес/потребителско име и парола. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да пазарува и като ГОСТ, като във формата за поръчка въведе необходими данни за доставка: име и фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес.

2.2.1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира конкретен продукт чрез кликване върху бутона „ДОБАВЕТЕ В КОЛИЧКА“ достъпен при преглед на продукта. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална потребителска кошница.

2.2.2. Когато даден артикул не е наличен в момента на поръчката му, ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да го поръча чрез кликване върху бутона „ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОРЪЧКА“. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална потребителска кошница. В характеристиките на артикула е посочен ориентировъчен срок за доставката му. Потвърждаването на поръчката и детайлите по доставката и заплащането на неналичен артикул се извършва от служител на БЛАНИКО ООД чрез e-mail или телефонен разговор.

2.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахва вече добавени.

2.4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава поръчката си чрез натискане на бутона „ПОРЪЧКА“. В случай, че не добави нови данни за адрес на доставка, ТЪРГОВЕЦЪТ приема по подразбиране адреса за доставка, посочен в данните при регистрацията.

2.5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ задължително потвърждава, че се е запознал с Общите условия и ги приема, в противен случай не може да завърши своята поръчка.

2.6. При направена поръчка същата се регистрира и  ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съобщение на посочения от него в регистрацията e-mail адрес с обобщени данни за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, единична стойност, обща стойност на поръчката, цена за доставка, адрес за доставка. Съобщението за регистрирана поръчка с обобщените данни за нея не е приемане или потвърждение за изпълнението ѝ. До потвърждението на поръчката, което става с изпращане на имейл за изпратена поръчка, ТЪРГОВЕЦЪТ е в правото си да не изпълни изцяло или частично поръчката поради наличие на независещи от него причини и при настоящите общи условия, за което уведомява ползвателя с имейл.

2.7. При некоректно и/или неточно попълнени данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ ще анулира постъпилата поръчка, с което автоматично се прекратява Договорът за продажба от разстояние.

2.8. Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и ПОЛЗВАТЕЛЯ се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Търговеца с имейл за изпратена поръчка, от което произтича задължение за плащане от ПОЛЗВАТЕЛЯ за закупената от него стока онлайн.

2.9. Регистрираният ПОЛЗВАТЕЛ има възможност да съхранява и следи в профила си хронологична информация за направени във времето назад от него покупки и актуални поръчки.

2.10. Всички стоки, включително тези в акции, промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

2.11. При изчерпана наличност на поръчани продукти ТЪРГОВЕЦЪТ задължително уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ, като уточнява допълнителни възможности за поръчка и приблизителен срок на доставка.

2.12. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да отмени поръчка при нарушение на някое от настоящите общи условия, като за това уведоми своевременно ПОЛЗВАТЕЛЯ.

2.13. На постъпили писмени запитвания и мнения през формата за контакти на ТЪРГОВЕЦА се издава становище или отговор на ПОЛЗВАТЕЛЯ, след извършена проверка, в срок от 14 дни.

2.14. При заведена рекламация от страна на потребител по смисъла на  § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да приведе стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от момента на постъпване на рекламацията.

2.15. При възникване на спор, потребител по смисъла на  § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП, може да се обърне към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)- помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите на адрес: https://kzp.bg/. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, може да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).

 1. МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ

 3.1.  ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност за избор да заплаща поръчаната стока чрез:

 • Наложен платеж (Пощенски паричен превод) – в брой при доставка (при извършена доставка с куриер на ЕКОНТ или СПИДИ не се издава касов бон според НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА)
 • Банков превод по сметка на ТЪРГОВЕЦА:
  IBAN: BG64 UBBS 8002 1081 5580 30
  BIC: UBBSBGSF
  банка: Обединена Българска Банка АД
  титуляр: БЛАНИКО ООД
 • Кредитна/дебитна карта  – приемаме плащания чрез Виртуален ПОС на ОББ АД, с VISA и MasterCard
 • В брой – при получаване на стоката от склада на фирмата.
 • На изплащане - чрез стоков кредит от "Ти Би Ай Кредит" ЕАД.

При успешно заплатени поръчки чрез банков трансфер или картови разплащания, и съответен отказ от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ преди изпращане на пратката, ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява заплатената сума от ПОЛЗВАТЕЛЯ в срок до пет работни дни, като използва същото платежно средство използвано при първоначалната трансакция.

3.2. Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на разплащане.

3.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща стойността на закупената стока с включена цена за доставка /с изключение когато е обявена акция за безплатна доставка/.

3.4. Чрез доброволно избран метод за плащане ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършва плащане към ТЪРГОВЕЦА за закупената онлайн стока.

3.5. В зависимост от избрания начин за плащане, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съответната информация, касаеща плащането /данни за банково плащане, препратка към електронно терминално разплащане/.

3.6. Поръчки с метод на плащане банков превод се изпълняват след постъпване на сумата по сметката на ТЪРГОВЕЦА.

3.7. Всеки ПОЛЗВАТЕЛ, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред "Ти Би Ай Кредит" ЕАД за отпускане на кредит.
За онлайн покупки на кредит може да кандидатства всеки пълнолетен български гражданин или постоянно пребиваващ чужденец, притежаващ ЕГН като физическо лице.
Минимална стойност на кредита – 100 лв.
Максимална стойност на кредита – 30 000 лв.
Срок на погасяване – от 3 до 48 месеца.

Кандидатстването се извършва само онлайн и само чрез сайта https://specialnite-deca.bg посредством кликване върху бутона „Купи с tbi bank“, след което се следва предвидената процедура.

Условията, на които ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит, се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. „Бланико“ ООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказа за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение – в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др.

 1. ДОСТАВКА

4.1. Доставки се извършват само на географската територия на Република България.

4.2. Доставката се извършва чрез куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ има договорни отношения или чрез транспорт на ТЪРГОВЕЦА. При личен избор на куриерска фирма от ПОЛЗВАТЕЛЯ, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения, не са валидни обявените условия за доставка и рекламация.

4.3. Поръчките се доставят до адрес, посочен от клиента, и се извършват до входната врата на сградата при осигурен достъп или до границата на дворното място или до офис на куриерска фирма.

4.4. Поръчани стоки чрез Онлайн магазин СПЕЦИАЛНИТЕ ДЕЦА се доставят от куриер или от служител на ТЪРГОВЕЦА в срок от 3 до 5 работни дни, без ангажимент за точен час.

4.5. Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици на куриерските фирми за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато се извършват доставки от куриерските фирми.

4.6. В случай на забавяне на доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ, независимо от причините на забавянето.

4.7. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

4.8. Стоката се предава на ПОЛЗВАТЕЛЯ срещу подпис, с който се удостоверява, че ТЪРГОВЕЦЪТ е изпълнил поръчката.

4.9. ПОЛЗВАТЕЛЯТ оглежда доставената стока за транспортни повреди или други щети и предявява претенции в присъствието на куриер, или лицето, доставящо пратката.

4.10. При избран метод на плащане Наложен платеж, с полагането на подпис на приемо-предавателен документ ПОЛЗВАТЕЛЯТ овластява куриера да предаде от негово име на ТЪРГОВЕЦА сумата по общата стойност от фактурата/стоковата разписка за доставената стока.

4.11. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставка я връща на ТЪРГОВЕЦА.

4.12. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от ТЪРГОВЕЦА върху ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОЛУЧАТЕЛЯ в момента, в който той или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

 1. ГАРАНЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

5.1. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да предостави технически спецификации за включените продукти към договора за продажба от разстояние, като гарантира, че описаните данни се основават на техническата спецификация на завода производител.

5.2. ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира пригодност на стоката за различна цел от описаната в характеристиките на продукта. ПОЛЗВАТЕЛЯТ поема целия риск и отговорност за употребата на стоките, независимо дали са използвани отделно или в комбинация с други, както и за всяка загуба или щета и/или за нараняване на хора, произтичащи от употребата или притежанието на стоките, предмет на договора за продажба.

 1. РЕКЛАМАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

6.1. При получаването на стоката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, транспортни дефекти, липса на придружаващи документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

6.2. В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето, извършващо доставката, се съставя констативен протокол, като ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ отказва да получи пратката и информира търговеца в писмен вид на следния имейл адрес: [email protected].

6.3. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции пред лицето извършващо доставката, стоката се смята за одобрена и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

6.4. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения за доставка на своята поръчка, или е възложил на такава връщане на стоката обратно към ТЪРГОВЕЦА, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно чл.103B ал.2 от ЗЗП. ПОЛЗВАТЕЛЯТ отправя претенции към избраният от него превозвач.

6.5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който има качество на потребител по смисъла на  § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП, има право на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2 от ЗЗП.

6.5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който има качество на потребител по смисъла на  § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП, информира писмено ТЪРГОВЕЦА чрез e-mail на адрес [email protected] за решението си да се откаже от договора за продажба преди изтичането на 14-дневния срок по чл.50 от ЗЗП. ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на ПОЛЗВАТЕЛЯ потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба в рамките на 3 работни дни.

6.7. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, упражнил право на отказ по чл.50 от ЗП, връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по  чл.55 ал.2 от ЗЗП.

Всеки върнат артикул трябва да бъде в същото състояние като при доставката. Не се приемат артикули, които са били повредени в резултат на употреба не по предназначение или са били поправяни от неупълномощено лице; такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, със следи от удари. Няма да се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са били доставени.

Върнатите продукти трябва да бъдат в оригинална опаковка, придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай че е била издадена от производител/дистрибутор и всички документи, с които е доставен продуктът.

6.8. ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява заплатената сума от ПОЛЗВАТЕЛЯ за закупения продукт в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от договор за продажба. ТЪРГОВЕЦЪТ може да задържи плащането на сумите на потребителя по предходното изречение, докато не получи стоките или докато от ПОЛЗВАТЕЛЯТ не бъде представено доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

6.9. В случай на обстоятелствата посочени в т. 6.1, 6.2 и 6.3, или загуба на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.