Монтесори методът и приобщаващата образователна среда – Неда Балканска

Код: KN2071

В наличност

Купи сtbi bank logo
48 for 0.84/month

Описание

Монтесори методът и приобщаващата образователна среда

Научни положения, терапевтични техники и съвременни перспективи

Автор: Неда Балканска
Издателство: Феномен
Брой страници: 233
Печат: цветен
Година на издаване: 2020
Корици: меки

В съвременните условия пред специалистите е поставена изключително сложна и отговорна задача – да организират образователната среда по такъв начин, че всяко дете да се чувства комфортно, социализирано и да получава адекватни стимули за развитие и обучение. Тази задача, безспорно, е много хуманна, но и трудна за осъществяване. Причината за това се крие в разнородния състав на децата, както в предучилищните групи, така и в училище. Всяко от тях се отличава със свои особености, някои от които са свързани с различни нарушения (децата със специални образователни потребности), други – със специфики в общуването, семейната среда, поведението, обработката на постъпващата информация, трети – надарени с таланти, които изискват специално внимание и условия, за да получат необходимия тласък на развитие.

Разпространено схващане е, че Монтесори методът е алтернативна форма на обучение. Задачата, която авторката си поставя, е да покаже, че той успешно може да се впише в съвременната образователна среда. Настоящето е времето на алтернативите, а не на еднозначните и канонизирани решения.

От първостепенно значение е осигуряването на пълноценно развитие на децата съобразно с възрастовите периоди. Монтесори системата не е панацея, но заимстването на основни положения, идеи и дейности от нея, комбинирането им с други, сродни на тях, може да доведе до повишаване качеството на процеса на обучение и учене, както и да стимулира развитието на децата в първите години от живота им. Наред с това ще формира самостоятелни, свободни по дух, емпатични личности, които ще се превърнат в зрели и уравновесени възрастни, способни да носят отговорност за поведението и живота си, както и за този на своите деца. Монтесори обучението е насочено към хармонично развитие във всички сфери – двигателна, ментална, езикова, умения за практическия живот, математика, формиране на личността.

Идеята на тази книга не се състои в създаване, на всяка цена, на Монтесори среда, макар че тя е описана детайлно и може да бъде прилагана като система от раждането на детето. Основната цел е всеки специалист, който се докосне до нея, да намери за себе си техники и похвати, които да използва в пряката си работа, а директорите на предучилищни и училищни заведения да открият определени положения във философията на Монтесори метода, които да подобрят атмосферата, взаимоотношенията в учебното заведение и да оптимизират работата на специалистите.

Книгата е с практическа насочености и е структурирана в пет глави. В тях се осъществява анализ на формулата за приобщаващо образование – доколко идеята за създаване на приобщаваща образователна среда кореспондира на реалните условия, създадени в практиката. Представят се различни подходи, които да разчупят консервативния модел на образователната система и да предложат достъп до образователните дейности за всяко дете. В тази връзка е представен и Монтесори методът, като алтернатива, която може да намери приложение в съвременните условия.

Предложена е характеристика на метода във връзка с неговите принципи, организация на обучението и ролята на Монтесори учителя. На този фон се представят идеите на Мария Монтесори за организирането на средата и режима на детето в ранното детство и предучилищна възраст. Детайлно е описана Монтесори класната стая и дейностите в нея. Предлагат се практически насоки, свързани с основните зони на Монтесори обучението – упражнения за практически живот, сензорно развитие, ранни математически представи, езикова сфера, ограмотяване, смятане.

В цялото изложение авторката споделя казуси от личния си опит и проведени изследвания върху приложението на част от авторската ѝ методика за езикова терапия.

Книгата е насочена към специалистите и студентите в областта на специалната педагогика, ресурсното подпомагане, логопедията, началната и предучилищна педагогика, психологията, както и за родителите, които биха желалия да осигурят на своето дете цветно, развиващо и интересно ежедневие.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЗАЩО МОНТЕСОРИ МЕТОДЪТ И ПРИОБЩАВАЩАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА?
Вместо увод

КОНЦЕПЦИЯ НА ПРИОБЩАВАНЕТО
Приобщаващо образование
Съвременната образователна среда- предизвикателства и решения

МЕТОДЪТ МОНТЕСОРИ – НАЧАЛОТО
Личността и житейският път на Мария Монтесори
Философията на Монтесори метода

ХАРАКТЕРИСТИКА НА МОНТЕСОРИ МЕТОДА
Основни  принципи на Монтесори педагогиката
Значение на движението за ученето и познанието
Наблюдения и занимания навън
Организация на Монтесори обучението
Ролята на Монтесори  учителя

МОНТЕСОРИ МЕТОДЪТ И РАННОТО ДЕТСТВО
Монтесори педагогиката през първите години от живота на детето
Формиране на самостоятелност и независимост през първите години от живота на детето
Организация на Монтесори средата
Характеристика на Монтесори класната стая

ЗОНИ НА ОБУЧЕНИЕ В МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКАТА
Формиране на умения за практически живот.
Сензорни материали  в ранния етап на обучението
Ранни математически представи
Езикова сфера
Ограмотяване
Писане
Четене
Смятане и математически представи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

Мнения от клиенти

Мнения

Все още няма мнения.

Бъдете първи! Напишете мнение за “Монтесори методът и приобщаващата образователна среда – Неда Балканска”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Поседно разгледани