Говорна терапия – Цветанка Ценова

Код: KN2147

В наличност

Описание

Автор: Цветанка Ценова
Страници: 352
Корици: меки
Година на издаване: 2024
 
Университетски учебник, описващ говорната патология в съвременната теоретична рамка заедно със средствата за идентификация и диагностично оценяване на говорните нарушения. Основно място заема тяхната терапия, представена като универсален и като конкретно приложим при отделните говорни нарушения, процес във всички негови детайли, насочени към преодоляването на дихателните, гласовите, артикулационните и прозодичните разстройства. Книгата съдържа пълния инструментариум, необходим за въздействие над всеки вид говорна патология – методи, процедури, вербален и илюстративен (картинен) стимулен материал. Тя е теоретично и практическо ръководство за работата на логопеда, обединяващо традиционни и иновационни подходи, елементи на национален и на световен опит в диагностиката на терапията на говорните нарушения. Представлява интерес и за сродни специалисти, лица с говорни нарушения, родители – за всички, търсещи пряко приложима информация за естеството на тези нарушения и за пътя на тяхното преодоляване.
 
СЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа
ГОВОР И ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ
1. Дефиниране на основните понятия
1. 1. Комуникация, език, реч
1.2. Говор
2. Структура на говора и нейното отражение в логопедията
3. Анатомофизиологична организация на говорния процес
4. Говорни нарушения
4. 1. Типология (симптоматика) на говорната патология
4. 2. Синдроми на говорна патология
5. Нарушения на гласа
6. Артикулационни нарушения на развитието
6. 1. Специфични артикулационни нарушения
6. 2. Вторични и биомеханични артикулационни нарушения
7. Прозодични нарушения
7. 1. Брадилалия, тахилалия, запъване
7. 2. Заекване
8. Дизартрия
8. 1. Придобита дизартрия-анартрия
8. 2. Дизартрия на развитието
9. Говорна апраксия
9. 1. Придобита говорна апраксия
9. 2. Говорна апраксия на развитието
10. Биомеханични говорни нарушения на развитието
11. Говорно развитие на детето
12. Връзка между артикулация, фонемен гнозис и фонологично познание
 
Глава втора
ДИАГНОСТИКА НА ГОВОРНИТЕ НАРУШЕНИЯ
1. Изследване на речта
2. Количествени измервания
3. Интерпретация на данните и диференциална диагностика
 
Глава трета
ГОВОРНА ТЕРАПИЯ
1. Характеристика на говорната терапия
2. Масаж
3. Релаксация
4. Регулиране на дишането
5. Постановка на гласа
6. Опознаване на звуковата структура на речта
6. 1. Невербален гнозис
6. 2. Фонемен гнозис и фонологично познание
7. Праксис
7. 1. Артикулационен праксис
7. 2. Мануален праксис
8. Артикулационна терапия
8. 1. Специфика и съдържание
8. 2. Постановка на говорните звукове
8. 3. Автоматизация на говорните звукове
8.3.1. Стимулен материал за автоматизация на звук С
8. 3. 2. Стимулен материал за автоматизация на звук 3
8. 3. 3. Стимулен материал за автоматизация на звук Ц
8. 3. 4. Стимулен материал за автоматизация на звук Ш
8. 3. 5. Стимулен материал за автоматизация на звук Ж
8. 3. 6. Стимулен материал за автоматизация на звук Ч
8. 3. 7. Стимулен материал за автоматизация на звук Р
8. 3. 8. Стимулен материал за автоматизация на звук Л
8. 3. 9. Стимулен материал за автоматизация на звук К
8. 3. 10. Стимулен материал за автоматизация на звук Г
8. 4. Диференциация на сходни говорни звукове
8. 4. 1. Стимулен материал за диференциация на С-Ш
8. 4. 2. Стимулен материал за диференциация на С-3
8. 4. 3. Стимулен материал за диференциация на Ц-Ч
8. 4. 4. Стимулен материал за диференциация на Ш-Ж
8. 4. 5. Стимулен материал за диференциация на 3-Ж
8. 4. 6. Стимулен материал за диференциация на
съскавите и шушкавите звукове
8. 4. 7. Стимулен материал за диференциация на Р-Л
8. 4. 8. Стимулен материал за диференциация на К-Г
8. 4. 9. Стимулен материал за диференциация на Г-Д
9. Указания за провеждане на говорната терапия
10. Специални методи, използвани в говорната терапия
11. Система на логопедичната работа при говорните нарушения
1. 1. Говорна терапия при гласови нарушения
1. 2. Говорна терапия при артикулационни нарушения
1. 3. Говорна терапия при прозодични нарушенияг.
1. 4. Говорна терапия при дизартрия
1. 5. Говорна терапия при говорна апраксия
1. 6. Говорна терапия при биомеханични говорни нарушения
Литература

Мнения от клиенти

Мнения

Все още няма мнения.

Бъдете първи! Напишете мнение за “Говорна терапия – Цветанка Ценова”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Поседно разгледани