Формуляри в помощ на логопедичната практика – Елена Бояджиева-Делева

Код: KN2052

В наличност

Купи сtbi bank logo
48 for 0.44/month

Описание

Автор: Елена Бояджиева-Делева

Издателство: УИ “Св. Климент Охридски”

Година на издаване: 2019

Брой страници: 110

Корици: меки

Сборникът е второ издание на книгата „Сборник формуляри за логопедичната практика. Помагало за студенти по логопедия“ (издание на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ от 2015 г).

Сборникът е предназначен основно за студентите от специалност „Логопедия“, които могат да използват готовите бланки и стимулния материал към тях по време на практическото си обучение и преддипломния си стаж. То може да бъде полезно и на начинаещите практици като ориентир както при диагностика, така и при воденето на документацията.

Включени са възможности за допълнително оценяване в рамките на вече предложените формуляри за комплексно логопедично изследване: за анализ на езиковата продукция и на наратива при деца с предполагаеми езикови нарушения на развитието и бланка за отбелязване и проследяване на терапевтичния напредък. Нова е и анкетата за анализ на игровата дейност на деца от предучилищна и начална училищна възраст. За пръв път са предложени примерни бланки за регламентиране на отношенията между логопед и клиент/пациент и за обработка на събираната лична информация във връзка с Общия регламент на ЕС за защита на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
Приложен е нов, допълнителен стимулен материал към някои диагностични бланки, а съдържанието на други е актуализирано. Същевременно всички са технически или графично преоформени с цел оптимизация на приложението им.

Картинният материал към протокола за комплексно логопедично обследване е обновен, като използваните бази данни са посочени в приложение към библиографията, което улеснява достъпа до картините в реален размер и същевременно спазва изискванията за зачитане на авторските права при включване на графичен материал.
В теста за артикулация и фонология някои от стимулните думи са подменени, като новата версия е апробирана с 84 деца на възраст 4-12 г. Картинният материал е напълно обновен с илюстрациите на художника Кирил Танев.

Съдържание

Предговор – 3

Предговор към първото издание – 4

Личен картон и документи за информирано съгласие – 5

Карта за първичен преглед – 10

Анамнеза – 13

Анкети – 20

Анкета за родители: протичане на бременността, разждането и първите години на детето – 22

Анкета за родители: семейна среда – 23

Анкета за родители: оценяване на ефективността на терапията – 24

Анкета за оценяване на степента на разбираемост и ситуативната изразеност на нарушението – 25

Анкета за учители: оценка на знанията, социалните умения и поведението – 26

Анкета за родители: очаквания към терапията – 28

Анкета за игровата дейност на детето – 29

Оценка на състоянието и функциите на говорния апарат – 30

Карта за диагностика на гласови нарушения – 35

Тест за диагностика на артикулацията и фонологията – 38

Карта за диагностика на нарушенията на плавността  – 62

Карта за комплексно логопедично изследване – 67

Оценка на функционалните комуникативни умения – 79

Вместо заключение – 84

Литература – 85

За автора:

Д-р Елена Бояджиева-Делева получава бакалавърска степен по логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2004 г., а през 2006 г. защитава магистърска спепен в програма „Комуникативни нарушения на развитието“ в същия университет. През 2006 г. получава следдипломна квалификация по „Класически масаж“, а през 2008 г. защитава дипломна работа към магистърска програма „Кинезитерапия на лица с невросоматични заболявания”. От 2009 г. е преподавател в катедрата по „Специална педагогика и логопедия“ на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2015 г. защитава дисертационен труд на тема „Езиково и когнитивно развитие на деца с дизартрия“. Д-р Бояджиева-Делева практикува като логопед от 2004 г. в различни училища и детски градини в София, а от 2013 г. е собственик на Логопедичен център ЕЛБО. Член е на Управителния съвет на Сдружение Частно практикуващи логопеди (СЧПЛ). Като практик работи с целия спектър комуникативни нарушения при деца и възрастни. Научните й интереси са сързани с неврогенните говорни и езикови нарушения, на развитието и придобити, както и с ранната интервенция и превенция на комуникативни нарушения.

Мнения от клиенти

Мнения

Все още няма мнения.

Бъдете първи! Напишете мнение за “Формуляри в помощ на логопедичната практика – Елена Бояджиева-Делева”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Поседно разгледани