Фонологичното осъзнаване на децата. Превенция на дислексия – Катерина Щерева

Код: KN2001

В наличност

Описание

Монографията „Фонологичното осъзнаване на децата /превенция на дислексия/“ отразява назрялата необходимост в съвременната българска изследователска наука за изследване на последователността на развитие на фонологичното осъзнаване, особено в критично важния период от 4 до 7-годишна възраст, както и на връзката му с усвояването на процеса четене и с проявите на нарушения в тази област (дислексия). Чрез тази монография в българското научно пространство се популяризират съществуващи в научната литература идеи и се предлагат собствени решения по отношение на универсалните и езиково специфичните тенденции в развитието на фонологичното осъзнаване. Оригинални аспекти на този труд са: анализите и обсъждането на развитието на фонологичното осъзнаване на българските деца от 4 до 7-годишна възраст с акцент върху специфичното влияние на българския език върху това развитие; ранжиране на постиженията на българските деца по отношение на фонологичното осъзнаване.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………..6

ПЪРВА ГЛАВА. Фонологичното осъзнаване и
говоримият език……………………………………………………………………..8

1.1. Дефиниране на фонологичното осъзнаване ……………………………8

1.2. Фонологичното осъзнаване като аспект
на металингвистичното осъзнаване …………………………………………..15

1.3. Универсалност на развитието
на фонологичното осъзнаване …………………………………………………22

1.4. Специфичност на развитието
на фонологичното осъзнаване …………………………………………………30

1.5. Фонологичното осъзнаване в българската научна и
изследователска литература…………………………………………………….39

ВТОРА ГЛАВА. Фонологичното осъзнаване и
писменият език ……………………………………………………………………..44

2.1. Специфика на писмения език и
фонологичното осъзнаване ………………………………………………………44

2.2. Теоретични модели за четенето и
фонологичното осъзнаване ……………………………………………………….50

2.2.1. Теории за разпознаването на думи и
фонологичното осъзнаване ……………………………………………………….50

2.2.2. Теории за развитието на ортографията и
фонологичното осъзнаване ……………………………………………………….54

2.2.3. Модели на четенето на свързан текст и
фонологичното осъзнаване ……………………………………………………….57

ТРЕТА ГЛАВА. Фонологичното осъзнаване,
бързото назоваване и дислексия ………………………………………………..60

3.1. Връзка между нарушенията на
говоримия и писмения език ……………………………………………………….60

3.2. Дефицит на фонологичното осъзнаване и дислексия ………………….64

3.3. Връзка на бързото назоваване,
фонологичното осъзнаване и дислексия ……………………………………….67

3.4. Теории за дислексия, включващи
фонологичното осъзнаване и бързото назоваване……………………………70

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ НА БЪЛГАР-
СКИТЕ ДЕЦА /Собствено изследване/ …………………………………………….76

4.1. Дизайн на изследването………………………………………………………..76

4. 2. Резултати от изследването ……………………………………………………85

4.2.1. Последователност на развитието на
фонологичното осъзнаване на българските деца………………………………85

4.2.2. Полът и възрастта като източници на
вариации за развитието на фонологичното осъзнаване………………………93

4.2.3. Факторна структура на явлението
фонологично осъзнаване …………………………………………………………….101

4.2.4. Установяване на децата с атипично развитие
на фонологичното осъзнаване ……………………………………………………..102

4.2.5. Връзка между фонологичното осъзнаване,
бързото серийно назоваване и скоростта на четене………………………….108

ПЕТА ГЛАВА. ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ…………………………………………….114

5.1. Обобщение на резултатите……………………………………………………114

5.2. Насоки за практиката и бъдещи изследвания …………………………..123

5.3. Изводи ……………………………………………………………………………..127

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………………130

БИБЛИОГРАФИЯ ……………………………………………………………………….132

РЕЧНИК…………………………………………………………………………………..144

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ……………………………………………………………..148

ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ …………………………………………………………………150

SUMMARY…………………………………………………………………………………152

Мнения от клиенти

Мнения

Все още няма мнения.

Бъдете първи! Напишете мнение за “Фонологичното осъзнаване на децата. Превенция на дислексия – Катерина Щерева”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Поседно разгледани