Програма:

Рисунката като проективен метод за работа с деца

Водещ: Марияна Павлова

Анотация на програмата

Програмата „Рисунката като проективен метод за работа с деца“ е специализиран курс, насочен към специалисти, работещи с деца от предучилищна и начална училищна възраст.

Програмата дава възможност за детайлно проучване на детската рисунка като проективен метод за изучаване на социалното, психичното и емоционално функциониране на детето. Рисунката като проективен метод е един от най-информативните и богати източници. Тя може да послужи за диагностициране и потвърждаване или отхвърляне наличието на някакво нарушение в развитието и функционирането на детето.

Провеждането на обучението в програмата е организирано в два модула – теоретичен и практически.

Теоретичната част представя техники за работа с проективни рисувателни методи. Детайлно са представени методите: „Омагьосаното семейство“ по М. Кос и Г. Бирман и Психологически рисувателни тестове на Л.А. Венгер (Несъществуващо животно). Разглеждат се основни показатели за интерпретация.

В практическата част са заложени обсъждане и анализ на рисунки; анализ на символи в детската рисунка; разглеждане и обсъждане на рисунки „Омагьосано семейство“ и „Несъществуващо животно“; индивидуално и групово участие в игрови, рисувателни техники и дискусии.

Програмата за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти е одобрена със Заповед на МОН № РД09-242 / 25.01.2021.

Продължителност на обучението: 16 академични часа

Брой квалификационни кредити: 1

Място на провеждане: София

Дати на провеждане: 29-30 октомври

Цена: 350.00 лв.

Имаме възможност за провеждане на групови обучения по заявка и на място, избрано от заявителя. Свържете се с нас за повече информация!

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Обучението завършва с получаването на удостоверение с описание на броя обучителни часове, получената информация и практическия опит, придобит от участниците.

В таксата за участие се включват печатни материали и други ресурси, нужни за повеждането на обучението; осигуряване на помещение и материално-технически средства за провеждане на практическите тренинги; кафе-паузи.

На всеки участник се издава фактура за платената сума. Фактурата се издава при получен банков превод на сумата.

Банкови детайли:

Титуляр: Бланико ООД

Банка: Обединена Българска Банка АД

№ сметка (IBAN): BG64UBBS80021081558030

Банков код: UBBSBGSF

Основание за плащане: Обучение 84400002

За информация: Благослава Банчева - 0882 700 306 / info@specialnite-deca.bg

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА:

Теоретична част:

 • 1. Обща постановка на техники за провеждане на проективни рисувателни тестове при работа с деца
  • 1.1. Теоретична рамка за основните проективни рисувателни методики използвани при работа с деца
  • 1.2. Въвеждане в основни групи проективни рисувателни методики
 • 2. Техники за работа с проективни рисувателни методи
  • 2.1. Работа с метода рисунка „Омагьосаното семейство“ по М. Кос и Г. Бирман
  • 2.2. Работа с психологически рисувателни тестове на Л.А. Венгер – рисунака на несъществуващо животно.
 • 3. Въвеждане в основни показатели за интерпретация

Практическа част:

 • 1. Представяне и анализ на символи в детската рисунка
  • 1.1. Параметри за интерпретация
  • 1.2. Разположение на елементите
 • 2. Обсъждане и анализ на рисунки
  • 2.1. Разглеждане и обсъждане на рисунки „Омагьосано семейство“
  • 2.2. Разглеждане и обсъждане на рисунки „Несъществуващо животно“
 • 3. Индивидуално и групово участие в игрови, рисувателни техники и дискусии
 • 4. Дискусия и анализ на казуси

Профил на обучителя:

Марияна Павлова

Марияна Павлова е клиничен психолог с дългогодишен опит в консултиране, диагностика и терапевтична работа с деца с когнитивни, социални и емоционално-поведенчески нарушения. В продължение на 8 години е била част от екипа на Институт за психично здраве и развитие в София. През 2018 г. открива специализиран център за консултиране, терапия и обучение на деца със СОП в столицата. Марияна Павлова има богат опит в обучението и подготовка на специалисти в областта на ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности. Професионалните й интереси са насочени в когнитивно-поведенческа психотерапия и проективните рисувателни техники в детска възраст като инструмент за оценка и стимулиране на психичното функциониране.