Програма:

Рисунката като метод за диагностика на детското развитие

Водещ: Марияна Павлова

Анотация на програмата

Програмата „Рисунката като метод за диагностика на детското развитие“ е специализиран курс, насочен към специалисти, работещи с деца от предучилищна и начална училищна възраст.

Провеждането на обучението в програмата е организирано в два модула – теоретичен и практически.

Теоретичната част представя техники за провеждане на рисувателни тестове при работа с деца; етапи в развитието на детската рисунка; основни групи рисувателни методики и най-често използваните в практиката: Рисунка на човешка фигура по Фл. Гудинъф и Рисунка „Къща, Дърво, Човек“ по Дж. Бък.

В практическата част са заложени подробно изложение и обсъждане на параметрите за интерпретация; извършване на качествен и количествен анализ на реални детски рисунки на „Човешка фигура“ и „ Къща, дърво, човек“; дискусии.

Програмата за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти е одобрена със Заповед на МОН № РД09-242 / 25.01.2021.

Продължителност на обучението: 16 академични часа

Брой квалификационни кредити: 1

Място на провеждане: София

Дати на провеждане: 15-16 октомври

Цена: 350.00 лв.

Имаме възможност за провеждане на групови обучения по заявка и на място, избрано от заявителя. Свържете се с нас за повече информация!

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Обучението завършва с получаването на удостоверение с описание на броя обучителни часове, получената информация и практическия опит, придобит от участниците.

В таксата за участие се включват печатни материали и други ресурси, нужни за повеждането на обучението; осигуряване на помещение и материално-технически средства за провеждане на практическите тренинги; кафе-паузи.

На всеки участник се издава фактура за платената сума. Фактурата се издава при получен банков превод на сумата.

Банкови детайли:

Титуляр: Бланико ООД

Банка: Обединена Българска Банка АД

№ сметка (IBAN): BG64UBBS80021081558030

Банков код: UBBSBGSF

Основание за плащане: Обучение 84400001

За информация: Благослава Банчева - 0882 700 306 / info@specialnite-deca.bg

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА:

Теоретична част:

 • 1. Обща постановка на техники за провеждане на рисувателни тестове при работа с деца
 • 1.1. Теоретична рамка за основните подходи при интерпретация на рисунката (генетичен, експресивен и проективен)
 • 2. Етапи в развитието на детската рисунка
 • 3. Въвеждане в основни групи рисувателни методики
 • 3.1. Рисунка на човешка фигура по Фл. Гудинъф;
 • 3.2. Рисунка „Къща, Дърво, Човек“ по Дж. Бък

Практическа част:

 • 1. Въвеждане и демонстрация на параметрите за интерпретация в детската рисунка:
 • 1.1. Параметри за интерпретация при качествен анализ на рисунка
 • 1.2. Параметри за интерпретация при количествен анализ на рисунка
 • 2. Анализ на детски рисунки:
 • 2.1. Анализ на рисунки –„ Човешка фигура“
 • 2.2. Анализ на рисунки – „Къща, дърво, човек“
 • 3. Групово и индивидуално участие в симулация на игрови рисувателни техники
 • 4. Дискусия и анализ на казуси

Профил на обучителя:

Марияна Павлова

Марияна Павлова е клиничен психолог с дългогодишен опит в консултиране, диагностика и терапевтична работа с деца с когнитивни, социални и емоционално-поведенчески нарушения. В продължение на 8 години е била част от екипа на Институт за психично здраве и развитие в София. През 2018 г. открива специализиран център за консултиране, терапия и обучение на деца със СОП в столицата. Марияна Павлова има богат опит в обучението и подготовка на специалисти в областта на ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности. Професионалните й интереси са насочени в когнитивно-поведенческа психотерапия и проективните рисувателни техники в детска възраст като инструмент за оценка и стимулиране на психичното функциониране.