ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА СТУДЕНТИ

13–14 април 2019 г.

n11

Биомеханика и терапия на оралномоторни механизми в помощ на говорната артикулация

Двудневен обучителен тренинг за студенти от специалност Логопедия

Предоставя се теоретична и практическа информация за биомеханичните закономерности на оралномоторните механизми и връзката им с артикулаторните говорни механизми и техните нарушения.

Демонстрират се методи на прилагане на масажни и стимулиращи технически средства за въздействие на сензорната преработка и двигателна организация на оралната моторика.

Ще бъдат обсъждани случаи от практиката и възможности за планиране и структуриране на терапевтично въздействие.

Водещ: Светлана Картунова

Дата: 13–14 април 2019 г. // 9:00 – 15:00 ч.

Място: София, бул. „Цариградско шосе“ №23 (Обединена терапевтична практика „Детски истории“)

Такса участие: 180 лв.

  • Данни за банков превод:
  • Сафея ЕООД
  • Първа инвестиционна банка
  • IBAN: BG56FINV91501016430108
  • BIC: FINVBGSF

Повече Обучения

n41_s
ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯ В СЕНЗОРНАТА ПРЕРАБОТКА

24-25 октомври 2020 г.

Доброто детско развитие се основава на поява и еволюиране на неврофизиологични и емоционални процеси, които имат специфична последователност, синхронизация и баланс.

Прочети повече
n31_s
ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ НА ОРАЛНОМОТОРНИТЕ И ХРАНИТЕЛНИТЕ МЕХАНИЗМИ

7-8 ноември 2020 г.

Курсът е подходящ за специалисти с интерес към сензорното стимулиране на оралната моторика и хранителните механизми. В него ще бъдат представени актуални техники за терапевтично въздействие при неврологични и генетични заболявания в ранното детство и след 3-годишна възраст.

Прочети повече
n21_s
БИОМЕХАНИКА: ОРАЛНОМОТОРНИ МЕХАНИЗМИ И ГОВОРНА АРТИКУЛАЦИЯ

14-15 ноември 2020 г.

Курсът е подходящ за практикуващи и начинаещи логопеди с интерес към прилагането на орално-моторен подход в логопедичната практика. В него ще бъде предоставена теоретична и практическа информация за биомеханичните закономерности на орално-моторните механизми и използването им в терапевтичното планиране и въздействие при артикулационните нарушения.

Прочети повече
  • обучения 1 - 3 от 4