Тити рисува букви - I част

  • 13,40 лв.
- +
Възраст 7+ г.
Тип артикули книги
Език и говор четене и писане
Код KN2063

Книга игра за деца и родители. Помагало за деца с дислексия

Автор: Ралица Филипова

Издателство: Еднорог

Технически характеристики: Меки корици, цветни страници

Обем страници: 56

Детската книга 'Тити рисува букви' е първият проект в България, фокусиран върху съвместната работа на родителите и децата с дислексия в домашни условия под формата на игра. До този момент в България по проблемите на децата с дислексия има само научна литература.

Книгата игра 'Тити рисува букви' има за основна цел да преодолее психическото напрежение и дистрес при създаване на писмен текст и отказа на децата с дислексия да четат и пишат.

'Тити рисува букви' е подходяща за: 

1) деца с дислексия в начална училищна възраст; 

2) превенция на дислексия в предучилищна възраст; 

3) за ограмотяване и запознаване с писмен текст на всички деца и техните родители.

Книгата е конструирана така, че да развива зрително-моторната координация, пространствената ориентация и лингвистичната компетентност за писмен текст при деца с дислексия. Предвидени са игри - упражнения за преодоляване на затрудненията при диференциране на визуално сходни графеми и такива графеми, чиито фонеми имат акустично сходство. 'Тити рисува букви' е първата част от поредица книги, в която децата се запознават с гласните букви. Всички средства от продажбата на книгата ще бъдат използвани за отпечатването на нейната втора част. Във втората част на книгата децата ще се изучават съгласните букви.

Автори са Ралица Филипова - журналист в БНТ 'Детски и младежки програми', писател и преподавател в НБУ, Антоанета Костова – художник, завършила курс по сугестопедия за деца с дислексия и консултант - доц. д-р Екатерина Тодорова - водещ специалист в областта дислексия на развитието, декан и преподавател в НБУ, автор на монографии и на програма за идентификация, обучение и оценяване на студенти с дислексия в Нов български университет.
Текстовете в книгата са форматирани с Адис /Adys/ - първият шрифт за хора с дислексия, създаден от Кристина Костова.


Допълващи продукти