Последствия

  • 50,00 лв.
Възраст 4+ г.
Тип артикули карти
Социална компетентност съвместна игра
Когнитивно развитие мислене
Език и говор разказ по серия картини
Код SCH12111

Всяко дете може да попадне в необичайна ситуация, в която се налага да помисли, преди да действа. Като използват илюстрирания проблем, случка или опасна ситуация, децата ще се подготвят да реагират правилно в такива моменти. Към всяка ситуация са предложени три възможни изхода, което допълнително стимулира децата да обмислят решението си, преди да направят избор. Различните ситуации и изходи от тях, представени в картите, улесняват говоренето по дадени теми, стимулират децата да споделят своя собствен опит, развиват логическото им мислене, наблюдателността и уменията да се изразяват вербално.

Съдържание: 18 проблемни ситуации, всяка представена с 1 основна карта, показваща ситуацията, и 3 карти с различни изходи от нея. Общо 72 карти с размери 9х9 см


Допълващи продукти