Пиги тренира

  • 25,00 лв.
Възраст 4+ г.
Тип артикули подвижни игри
Груба моторика баланс и координация
Сензорна стимулация проприоцептивна
Социална компетентност съвместна игра
Код LP4562

Възраст: 4+
Брой играчи: 2-6
Двигателна игра за развитие на възприятията за собственото тяло
Играта се състои от двойки карти, всяко от които представя класически упражнения в две стъпки. Двойките се разделят. Едната половина се поставя закрита, а останалата се подрежда открита на масата или пода. Играч тегли карта от затворените и изпълнява упражнението, което е показано на нея. Останалите играчи трябва да открият сред отворените карти онази, която показва следващото движение от упражнението. Този, който я открие, печели двойката карти. Играчът с най-много двойки печели играта. Наред с двигателните упражнения играта тренира и паметта. Вариант на играта е играчите да се редуват един след друг. Всеки представя движение от картата, която е изтеглил. Преди следващият играч да покаже ново движение, всички заедно трябва да изпълнят всички показани досега в правилната последователност. 
Съдържание: 32 карти
Размери на картите: 8,9х12,7 см


Допълващи продукти