Какво чувствам?

  • 35,00 лв.
Възраст 4+ г.
Тип артикули развиващи игри
Когнитивно развитие мислене
Език и говор фрази и изречения
Социална компетентност емоции
Последни бр. 0
Код HB379391
Игра с карти, в която основната тема са емоциите. Съберете комплект карти и опишете емоциите, които изобразяват. Играчът с най-много двойки печели играта. Играта дава възможност за разговор с децата за техните чувства. Насърчава споделянето и изразяването на щастие, страх, разочарование, спокойствие, любов, изненада, тъга, гняв и обида.Играта дава възможност за разговор с децата за техните чувства. Насърчава споделянето и изразяването на щастие, страх, разочарование, спокойствие, любов, изненада, тъга, гняв и обида.

Съдържание: 36 карти от картон
Съдържание: 36 карти от картон

Размери на кутията: 18,5x13,5x5,2 см
Размери на кутията: 18,5x13,5x5,2 см

Сфери на въздействие:
Сфери на въздействие: * Насърчава диалога и сътрудничеството.
* Насърчава диалога и сътрудничеството. * Развива способността да обръщаме внимание на чувствата на другите.
* Развива способността да обръщаме внимание на чувствата на другите. * Помага за стимулиране на разговора с децата относно техните чувства и емоции.
* Помага за стимулиране на разговора с децата относно техните чувства и емоции. * Помага за идентифициране на чувствата и насърчава откритата дискусия за емоциите.
* Помага за идентифициране на чувствата и насърчава откритата дискусия за емоциите. * Стимулира езиково-говорното развитие.
* Стимулира езиково-говорното развитие.