Дървени букви: Малки ръкописни

  • 64,00 лв.
- +
Възраст 5+ г.
Тип артикули монтесори
Език и говор четене и писане
Когнитивно развитие комплексно
Базови умения диференциация
Сензорна стимулация тактилна
Код BG3084

Комплект от 30 дървени букви с българската азбука. С помощта на дървената азбука детето ще може по-лесно да запомни буквите, тъй като освен чрез зрението, то ще ги опознава и чрез допира с ръцете. Буквите са изработени в съответствие със стандартите, наложени в българското училище, по отношение на шрифта, начина на изписване и наклона на графичния елемент. Те са напълно съвместими с картите с опесъчени букви – и двата вида букви са с еднаква форма, големина и цвят. Благодарение на това детето може да открива и съпоставя графично изписаната опесъчена с триизмерната дървена буква.

Как да научим детето да пише с дървената азбука?

Изберете проста дума – например 'сок'.

Помолете детето да повтори думата и заедно отделете всеки звук от думата.

Намерете съответните букви в комплекта дървена азбука – 'с', 'о', 'к'. След като детето изпише думата с дървените букви, можете да работите с опесъчените.

Нека то изпише трите букви последователно една след друга.

Предложете пясъчна табла, в която детето да повтори буквите една след друга и само да сравни.

Подредете ги заедно. Насърчавайте детето да произнася кратки думи и да опитвате да откривате звуците, да търсите дървените букви. Можете постепенно да усложнявате думите.