Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

  • 2200лв.
- +
Код KN2069

Автор: Антоанета Атанасова
Издателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Страници: 472
Година на издаване: 2018
Корици: меки

Аутизмът в цифри е сериозен проблем, но в личен план също има своето трагично изражение. Перифразирайки популярния израз, бихме могли да кажем, "болестта на милиони е статистика, а на един - трагедия". Това събитие в семейството - дете с аутизъм - може да трансформира по многобройни начини живота на семейството и близките. И винаги в началото е преживяване, което е травматично.

Монографията е закономерен резултат от дългогодишните научни търсения и психологическата практика на авторката с деца и младежи с разстройство от аутистичния спектър. Анализите и обобщенията в книгата са основани на 293 информационни източника. Книгата е особено подробен и задълбочен информационен източник на всички, които се интересуват от проблематиката на аутизма.


Допълващи продукти