В три стъпки

New

В три стъпки

Производител:
Игра за съставяне на прости разширени изречения
18.00 лв.

Брой играчи: 2-4
Възраст: 4+

Игра за съставяне на прости разширени изречения

Целта на играта е картите, изобразяващи Субект, Обект и Действие, да се подредят в последователността на простото разширено изречение от типа подлог – сказуемо – допълнение.
Картите се подреждат на масата и от тях се отваря една. Играчите се редуват да отварят по две карти. Целта им е да съставят редица от три карти, които изобразяват просто разширено изречение. Играчът, който пръв успее да състави изречение от три части, печели трите карти. Победител е този, който има най-много събрани карти. 
Съдържание: 
10 карти субекти: майка, баща, момиче, момче, баба, дядо, семейство, деца, хора, възрастни
10 карти действия: ям, карам, храня, играя, галя, пека, купувам, рисувам, бера, катеря се
12 карти обекти: топка, дърво, котка, бисквитки, глава, куче, кон, ябълка, цвете, велосипед, автомобил, торта 

Вашето запитване е прието под No. 00000