Препофикс

New

Препофикс

Производител: LingoPlay
Езикова игра с предлози
18.00 лв.

Брой играчи: 2-4
Възраст: 5+

Игра с карти за упражняване употребата на 8 предлога

Всеки участник получава по определен брой карти, а останалите се подреждат на купчина върху масата. Играта започва най-малкият участник, като поставя отворена една от своите карти. След това играчите се редуват, като поставят по една от своите карти до последната отворена. Всяка нова карта трябва да показва или същото животно (но в друго позиция спрямо обекта), или друго животно, но в същата позиция спрямо обекта като тази на последната отворена карта. Ако играч няма подходяща карта, с която да играе, той трябва да изтегли една от тестето на масата. Играта печели този, който пръв свърши картите си.

Мотиви на картите: куче, котка, мишка и птица, които заемат различни позиции (на, под, зад, пред, над, до, в и между) спрямо различни обекти (колиба, кресло, сирене и клетка)

Вашето запитване е прието под No. 00000