И после? - 1

New

И после? - 1

Производител:
25 истории, представени в серия картини, за формиране на сукцесивен гнозис и умения за разказ
79.80 лв.

Съдържание: 25 илюстровани истории, всяка представена с по 5-7 цветни карти; 5 карти с въпросителен знак, инструкции, в картонена кутия. Общо 143 карти.
Размери на картите: 10х9,5 см
Образователна стойност: Подобряване на вниманието и паметта, формиране на сукцесивен гнозис, обогатяване на речника, формиране и подобряване на уменията за монологична свързана реч в устна и писмена форма

Всяка история е илюстрирана с 5 до 7 карти. Използвайте картите с въпросителен знак, за да подканите детето да разкаже какво се случило в отбелязания с тях момент. Може да поставяте въпросителните карти в началото, средата или края на историята. Историите са с различна тематика. Някои са хумористични, други подтикват към размисъл, трети са много вълнуващи заради неочакваните обрати... Общото между тях е, че подтикват към размисъл и разговор. 

Вашето запитване е прието под No. 00000